Smart doelen stellen

Smart doelen

Smart doelen is een veelgebruikte manier van doelen stellen. De letters SMART zijn een acronym voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden.

Specifiek

Specifiek – omschrijf je doel zo concreet mogelijk. Veel mensen hebben doelen als: ik wil me gelukkiger voelen, ik wil me beter voelen of ik wil meer vrienden. Er zijn meerdere betekenissen op te hangen aan deze doelen, en dit is precies het probleem. Geef antwoord op de vragen Wie, Wat, Waar, Wanneer en Waarom om je doel concreet te maken. Een test om voor jezelf te weten of het specifiek en concreet genoeg is, is om je doel uit te kunnen tekenen. Kun je dit? Dan is het specifiek. Zo niet, maak het dan nog concreter. 

Meetbaar

Meetbaar – ''What gets measured gets managed''.  Een meetbaar doel is bijvoorbeeld om 1,5 kilogram aan vet te zijn afgevallen. 

Acceptabel

Acceptabel, soms ook Ambitieus of Agreed - Is je doel in overeenstemming met wat je wil. Als jij als coach een doel hebt met je speler, zijn jullie het dan allebei er over eens dat dit het doel is wat je wil behalen? Is je doel ook acceptabel voor je omgeving? Als jij bijvoorbeeld over 7 dagen een wereldreis wil maken en je partner niet, dan kan (gaat) dat tot problemen leiden. 

Realistisch

Realistisch -  is je doel haalbaar? Een doel moet niet onhaalbaar zijn, want dan werkt het demotiverend. Het is belangrijk om bij het doelen stellen voldoende succeservaringen te beleven. Deze succeservaringen die motiveren je namelijk steeds weer om door te gaan naar je volgende doel en om op de juiste weg te blijven. 

Tijdgebonden

Tijdgebonden – de belangrijkste vraag over tijd is wanneer je je doel behaald wil hebben. In het eerdere voorbeeld heb je als doel gesteld om 1,5 kilogram te zijn afgevallen, maar deze was nog niet gebonden aan een deadline. Maak er dus van: ik wil binnen 2 maanden vanaf nu 1,5 kilogram vet zijn afgevallen. 

Bovenstaand doel is Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden, dus volledig SMART opgesteld.